ngoctnq
Team: Sài Gòn ơi, cố lên!
Solves: 6
Points Earned: 777