va123
Team: Sài Gòn ơi, cố lên!
Solves: 2
Points Earned: 372